Marta Kędzierska i Jacek Tratkiewicz

- Szkoła Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej profesora Stanisława Tworzydło, przyjęcie do Związku Ceramików Polskich.

- Współpraca z Ośrodkiem Języka i Kultury Japoni im. prof. Ryochu Umedy.

- Współpraca z ASP Wrocław (wydział ceramiki), warsztaty raku ze studentami, zajęcia dotyczące technologii wypału i technologii tworzenia szkliw.

- Współpraca z Towarzystwem Polsko-Japońskim w Łodzi: wystawy oraz udział w imprezach kulturalno-naukowych pod patronatem ambasady japońskiej. Wykłady o wypałach w piecu anagama, pokazy raku.

- Współpraca z WSHE w Łodzi: prelekcje, warsztaty i wykłady.

- Współpraca ze Stowarzyszeniem ONJATY: warsztaty raku, wystawy, pokazy toczenia na kole, oraz udział w imprezach związanych z kulturą Japonii.

Prowadzimy działalność edukacyjną: zajęcia, warsztaty raku, oraz wypały kamionki. Uczymy toczenia na kole garncarskim oraz lepienia według różnych technik ceramicznych. Wypalamy w piecu raku i anagama. Prowadzimy wykłady na temat dalekowschodnich technik wypalania. Nasze prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Zapraszamy do galerii w Michałówku